Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 13-03-2019 09:19:48
Huishouden & Energie

Geluidsoverlast door bromtoon bij wind in spouwmuur (huurwoning)

Als uw studio van een woningbouwstichting is, schakel dan de huurdersvereniging in die zij wettelijk moet hebben die wettelijk verplicht is.

ga na of er meer huurders zijn die daar hinder van hebben, eendracht maakt macht.

het lijkt mij dat het een kwestie is van een zodanige maatregel dat de wind niet zo als nu door de spouwmuur blaast. 
overigens: oorontsteking kan niet worden veroorzaakt door herrie, niet goede oordoppen wel.