Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

audb - 13-03-2019 12:59:05
Winkels & Webshops

Ontbinden verkoopovereenkomst kast

melding via mail gedaan? dan goed bewaren.


omdat u geen goed gebruik kan maken van de kast kan u dan eisen dat de garantie wordt opgeschord en pas als de kast weer 100% bruikbaar is gaat dan de garantie weer lopen.