Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

zoekster1 - 13-03-2019 14:17:41
Winkels & Webshops

Ontbinden verkoopovereenkomst kast

Nietig verklaren gaat niet. direct ontbinden van de overeenkomst gaat ook niet, u moet de verkoper een kans geven om de gebreken te herstellen, dat moet wel binnen een redelijk termijn. stuur nu meteen een aangetekende brief waarin u de gebreken opnoemt. geef een redelijke termijn om te herstellen, zoniet dan ontbind u de overeenkomst. 

bijv. indien u niet binnen de gestelde termijn de gebreken herstelt, dan ontbind ik reeds nu voor alsdan de overeenkomst met u. 

alles met datum erbij. grote kans dat het bedrijf u dan wat serieuzer neemt. als ze aangesloten zijn bij een geschillencommissie, dan kunt u ook daar terecht. google even op geschillen commissies. het is de goedkoopste manier, tenzij u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan kan die voor u aan de slag.

u kunt deze voorbeeldbrief gebruiken pas aan aan uw situatie. ze mogen zelf de kast ophalen bij ontbinding van de overeenkomst klik https://www.consuwijzer.nl/voorbeeldbrieven/aankoop/voorbeeldbrief-herstel-vervanging-ondeugdelijk-product-binnen-garatieperiode" target="_blank">hier