Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 13-03-2019 16:02:06
Winkels & Webshops

Ontbinden verkoopovereenkomst kast

Als u bij een fysieke winkel heeft gekocht dan moet u de leverancier de gelegenheid geven de schade te herstellen danwel een gelijkwaardig vervangend product te leveren.
u heeft de kast zelf uitgekozen en laten leveren. pas na de levereing wiltu van de koop af omdat het product beschadigd/ondeugdelijk is. er is in principe geen herroepingsrecht, wel kunt u bij voortdurende klachten over de schade, of wanneer geen gelijkwaardig product geleverd kan worden, de koop laten ontbinden en uw geld terugvorderen.
zaken als, de klantenservice is ronduit ontpbeschft, zijn geen geldige reden om de koop te laten ontbinden. alleen tijd en product kwaliteit zijn bepalend.