Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 13-03-2019 16:05:07
Huishouden & Energie

Geluidsoverlast door bromtoon bij wind in spouwmuur (huurwoning)

Weinig aan te doen, slechts volharding, en lotgenoten opsporen, en consequent elke week een brief sturen aan dewoningbouw tot ze gaan reageren. of verhuizen, wanneer dit een mogelijkheid is.