Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 13-03-2019 16:08:12
Auto & Vervoer

Geld terug gekochte auto

Als u het gebeuren heeft gedocumenteerd, foto s, email/briefwisseling, heeft u een kans. als alles slechts mondeling is vastgelegd, tsja, woord tegen woord.
verder hangt e.e.a. er sterk van af of en hoeveel garantie u heeft meegekregen bij de aankoop.