Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

fr
frankve - 13-03-2019 20:41:41
Huishouden & Energie

Geluidsoverlast door bromtoon bij wind in spouwmuur (huurwoning)

Omdat de klacht niet eenvoudig lijkt op te lossen, wordt het een lastig probleem (zeker als je de enige bent).
is het een gezamenlijk probleem maakt dat e.e.a. wel sterker richting de verhuurder.

je zou ook voor een technische oplossing kunnen kiezen - bijvoorbeeld door spouwmuurisolatie toe te passen. de spouw wordt dan volgeblazen met "piepschuim" en zet daarmee de folie zondermeer vast.