Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 20-03-2019 16:56:02
Geldzaken & Recht

T-mobile

Een lang verhaal maar mijn advies is: betalen. hoe vervelend dat ook is. als u niet betaalt en er wordt inderdaad een verdere procedure opgestart dan zal dat veel tijd, moeite en mogelijk ook kosten betekenen. zelfs al zou u bij een zitting bij de rechtbank na een formele oporoep daarvoor via een kantonrechter mogelijk gelijk krijgen maar als u niets kunt bewijzen kost het u veel en veel meer. evt. voor nader advies https://www.juridischloket.nl/" target="_blank">https://www.juridischloket.nl/