Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ne
neodutchio - 20-03-2019 17:32:19
Geldzaken & Recht

T-mobile

Als deze post niet is doorgestuurd, hoeveel post bent u dan meer kwijtgeraakt? normaal laat je de post een periode doorsturen, of spreek je iets af met de nieuwe bewoners/oude buren. t-mobile communiceert naar het adres waar u bekend was. zij kunnen niet ruiken waar u heen verhuisd bent.
er zit niets anders op dan te betalen. u bent in gebreke gebleven, er is post naar u verstuurd en u hebt nergens meer bewijs van. zuur, maar wel een leerpunt voor een volgende verhuizing.