Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 20-03-2019 21:49:53
Geldzaken & Recht

T-mobile

Wel een lang verhaal. ik zou maar betalen voordat het bedrag steeds hoger wordt. 
ik zou ook maar eens controleren of op het oude adres nog meer post aangekomen is, en ik zou ook controleren in uw afschriften of u wel aan alle betalingen van wat dan ook voldaan heeft. dus van rekeningen die naar het oude adres gestuurd zijn. dat u niet nog meer achterstallige rekeningen krijgt.
ik word wel altijd wat achterdochtig al mensen een keer te vaak “netjes” dit en “netjes” dat zeggen. meestal weten ze dan dat ze verkeerd zitten en dat ze anderen van hun gelijk willen overtuigen.