Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 22-03-2019 10:53:32
Geldzaken & Recht

T-mobile

Dus u stelt hier een vraag in de namiddag van 20 maart en op 22 maart in de ochtend is het al opgelost?

prachtig toch?