Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

an
anonimus - 27-03-2019 09:21:59
Huishouden & Energie

Geluidsoverlast door bromtoon bij wind in spouwmuur (huurwoning)

De woonbond is ook nog een optie! daar zit een jurist die voor huurders opkomt.