Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Engelse drop - 27-03-2019 16:52:22
Geldzaken & Recht

Gesjoemeld met mijn uren

Lekker toch lid zijn van een vakbond kost je bijna 200 euro per jaar en ze doen niets voor je. al dat geld had u nu voor een advocaat kunnen gebruiken.