Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 29-03-2019 16:17:17
Geldzaken & Recht

Acamy blijft mij aanmaningen sturen

Gewoon niet betalen. toen u de eerste keer heeft betaald hebben ze u getest, u heeft betaald, dus u zult in de toekomst mog wel meerbetalen. het is een criminele bende.