Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Te
Terraphosa - 29-03-2019 17:09:03
Auto & Vervoer

Rijden in automaat

Een paar lessen is raadzaam omdat je moet leren alleen je rechtervoet te gebruiken.
nooit 2 voeten dan krijg je ongelukken.