Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 08-04-2019 17:40:04
Geldzaken & Recht

Vpay vs maestro

Geen idee. wat zei ing toen u daar naar informeerde?