Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 08-04-2019 18:46:30
Geldzaken & Recht

Vpay vs maestro

Heeft u zelf ervaren dat die pas minder goed in het buitenland geaccepteerd wordt?
wat zeiden ze van de ing. toen u daar daarover navraag deed?