Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 08-04-2019 19:04:42
Geldzaken & Recht

Vpay vs maestro

ook bleek deze pas in het buitenland dus ineens een stuk minder geaccepteerd.

????
waar baseer je dit op?