Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 08-04-2019 19:11:20
Geldzaken & Recht

Vpay vs maestro

Maar raar dat ze die passen willekeurig van een logo voorzien.