Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Yuneec - 09-04-2019 12:18:02
Geldzaken & Recht

Gesjoemeld met mijn uren

ik heb het gevoel dat er meer speelt dan uit het verhaal duidelijk wordt.
als u zich ziek hebt gemeld, dan weet u vast nog wanneer dat was. de werkgever moet dat doormelden aan de bedrijfsarts (of een organisatie waar hij verzekerd is). dat zijn meestal goede ijkpunten. de vraag is of u zich tijdig heeft ziekgemeld en of u contact heeft gehad met een bedrijfsarts. dan staat u al een stuk sterker.


u doet er goed aan om uw cao goed door te lezen.
tijdens uw ziekmelding heeft u meest waarschijnlijk geen recht op reistoeslagen. u reist dan immers niet voor het werk in die periode, dus u krijgt daar (geheel terecht) ook geen vergoeding voor. uw loon en vakantiegeld moet echter wel doorbetaald worden (minus de tijd die er in de cao geregeld is bij ziekmelding). u heeft recht op deze vergoedingen tot de datum dat u uit dienst treedt.