Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 14-04-2019 10:23:09
Geldzaken & Recht

Ing inboedelverzekering wil maar klein gedeelte uitbetalen, ik heb recht om meer

Hoewel ik geen andere mening heb dan de algeven meningen toch het volgende:  (wel met de aantekening dat bij het volgen van legadvies er m.i. ook sprake is van stijlbreuk als de vervanging anders is qua afmetingen etc. en dan vooral als er sprake is van 'open'ruimten, aaneengesloten).

u geeft aan rechtsbijstandsverzekerd te zijn bij ing en aangezien uw klacht ook ing betreft zou het inschakelen die verzekering geen nut hebben.
dat is volstrekt onjuist en zou ook onredelijk zijn en ook meteen zeer klachtwaardig.
een rechtsbijstandsverzekeraar behoort onafhankelijk te zijn en mag dus nooit op basis van partijdigheid handelen. zo dat wel het geval zou zijn, dan is de weg naar kifid open. 

indien u het toch niet eens bent met de al gegeven reacties, dan is het ook aan u de ombudsman van  http://www.kifid.nl" target="_blank">www.kifid.nl te benaderen. u dient, als u de kifid ombudsman benadert daar dan de naar uw mening onprofessionele en bijna kinderlijke reacties van ing bij te voegen.