Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 15-04-2019 09:32:09
Elektronica & TV

Ziggo levert de service niet

U heeft een overeenkomst met ziggo en dus heeft u niets met onderaannemers van hen te maken.
in aansluiting op de info die @marita5 al geeft heeft u m.i. meer dan voldoende aanleiding om de overeenkomst met ziggo te beëidigen om reeden van niet nakoming van de overeenkomst en kunt u hen ook aanspreken op eventuee vergoeding van van de schade.   zie bij deze link  https://www.judex.nl/rechtsgebied/consumentenrecht/columns/een-overeenkomst-wordt-niet-nagekomen-dit-kunt-u-doen/" target="_blank">beeindigen bij niet naleven