Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 15-04-2019 11:02:50
Computers & Telefonie

Online storing

Als uw provider met een storing te kampen heeft is er geen andere mogelijkheid tenzij u voor uw mobile telefoon een abonnement bij een andere provider heeft. dan bijv. gmail benutten of hotmail (als app).

hoewel: u kunt kennelijk deze site wel bereiken dus zou u ook met gmail, hotmail uit de voeten moeten kunnen via de pc of laptop als u die benut (of uw gsm)