Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Pe
PerCeptie - 15-04-2019 11:18:50
Computers & Telefonie

Online storing

De optie van @marita5 is inderdaad slim. toch denk ik dat zij ook geen antwoorden kunnen geven. wachten zal de beste optie zijn.