Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

costnix - 15-04-2019 11:27:30
Computers & Telefonie

Online storing

De storing is inmiddels opgelost volgens allestoringen.nl