Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 15-04-2019 13:41:28
Winkels & Webshops

Getekend maar niet bezorgd

U heeft met de webshop een afspraak gemaakt dat het pakketje bij u zou worden geleverd. hoe de webshop dit oplost is hun zaak, niet de uwe. het pakketje is niet bij u afgeleverd dus het probleem dat u schetst ligt niet bij u maar is voor de webshop.
die heeft dhl de opdracht gegeven het pakket bij u af te leveren. als daar iets misgaat heeft dat betrekking op de overeenkomst die de webshop met dhl heeft gesloten. als u geen handtekening heeft gezet voor ontvangst kan dhl die ook niet overleggen en draait uiteindelijk dhl voor de kosten op.
de webshop moet u trouwens nog steeds het pakket leveren. u hoeft slechts aan te geven datu het gewenste pakket nog steeds niet heeft ontvangen, en als het te lang duurt de koopovereenkomst ontbinden wegens wanprestatie van de webshop.