Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 15-04-2019 15:08:55
Computers & Telefonie

Online storing

Met de telefoon/tablet, gmail, wifi en bij de bibliotheek?