Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ga
gajnieuw - 16-04-2019 08:36:21
Elektronica & TV

Ziggo levert de service niet

Bij ons lag het probleem in een stekker die een te lang punt had. laat dat eens nakijken. en anders een brief sturen en ze in gebreken stellen.