Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

je
jeaney - 16-04-2019 09:55:20
Elektronica & TV

Ziggo levert de service niet

Ik heb ook jaren problemen gehad met die [edit-redactie].. ik ben overgestapt naar de kpn, nu heb ik eindelijk goede tv en pc verbinding en geen klachten meer.