Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 18-04-2019 10:38:17
Geldzaken & Recht

Boete hondenbelasting

Had ze wel alle gegevens vermeld van die aanslag? hindenbelasting staat normaal gesproken op dezelfde aanslag als gemeentelijke lasten.

ik zou maar een bezwaar indienen.