Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pa
panter22 - 18-04-2019 13:08:09
Geldzaken & Recht

Boete hondenbelasting

In den bosch moet de houder van de hond hondenbelasting betalen. het gaat dus niet per adres.
het lijkt mij handig om voordat je bezwaar gaat maken, contact op te nemen met de afdeling hondenbelasting. mogelijk kan een bezwarenprocedure worden voorkomen. zo niet, dan bezwaar maken. let op de termijn. 
en de hond direct op naam van je zuster overschrijven.
https://www.s-hertogenbosch.nl/hondenbelasting/" target="_blank">https://www.s-hertogenbosch.nl/hondenbelasting/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/'s-hertogenbosch/cvdr614101.html" target="_blank">http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/'s-hertogenbosch/cvdr614101.html

artikel 2 belastingplicht


1.

belastingplichtig is de houder van een hond,