Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ka
Kassagebruiker - 18-04-2019 14:19:20
Geldzaken & Recht

Boete hondenbelasting

de "houder" is overleden en dus is de partner van de "houder" nu de eigenaar/houder van de hond. hoe kunnen ze dan wèl de partner een boete geven en niet de betaling van die persoon valideren? een duidelijk inconsequent beleid.