Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

gerbera - 18-04-2019 15:19:42
Geldzaken & Recht

Boete hondenbelasting

Ik denk dat het probleem is onstaan doordat bij de aangifte de achternaam van uw zwager is gebruikt als eigenaar. uw zus kan echter aantonen dat de belasting door haar is betaald. zoals de gemeente het nu stelt zou het betekenen dat uw zus ten onrechte heeft betaald en de gemeente dit geld, zonder verdere informatie, heeft achtergehouden. uw zuster zou dan recht hebben op teruggave van het ten onrechte geïnde geld.