Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 18-04-2019 23:07:09
Garantie & Verzekeringen

Ik sta onterecht op een polis

Als verzorger op een polis staan? nooit van gehoord.

blijkbaar is uw ex nu de verzekeringnemer geworden. wie was, of waren, dan de verzekerde? 

als u nog steeds als verzekerde op die polis staat, moet ex daar wel premie voor betalen. en hebt u de afwikkeling van die polis niet goed verzorgd. 

persoonlijk zie ik het lrobleem hiervan niet zo.