Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

WeetIkVeel - 29-04-2019 10:34:57
Geldzaken & Recht

Wie is aansprakelijk voor doodbijten hond

Degene die de hond heeft laten ontsnappen is verantwoordelijk. toevallig net van dichtbij meegemaakt. in dit geval dus de dochter van de buurman, maar aangezien die nog niet meerderjarig is, de buurman.

of zijn verzekering wel of niet uitkeert verandert daar niet zoveel aan. als de buurman netjes is betaalt hij gewoon (het is een redelijk te verantwoorden bedrag) en laat hij het niet afhangen van een verzekering.

uiteraard is het mogelijk dat de buurman niet meer mee.wil werken. dan is de rrchter de enige weg (of een dreigende advocaat)