Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 13-05-2019 07:26:06
Geldzaken & Recht

Huren en bijstand

Dit lijkt mij nu een (on)aardige zaak om aan te kaarten bij de https://www.nationaleombudsman.nl/contact-en-adres" target="_blank">nationaleombudsman.nl/contact-en-adres

kasje <-> muur gedioe.
u kunt ook een sociaal raadsman/vrouw in uw gemeente raadplegen.