Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ne
newmikey - 16-05-2019 00:08:20
Computers & Telefonie

Problemen pc, telkens mededeling van 'er is geen internetverbinding'.

Omdat er iets niet goed gaat op de pc. met de summiere omschrijving die je geeft kan dat van alles zijn. dat dit gebeurde tijdens de omschakeling naar digitale tv zal puur toeval zijn, je weet immers dat wifi het gewoon keurig doet en dus de ziggo verbinding klaarblijkelijk ook. haal eens een pc-dokter in huis en laat dat ding nakijken.