Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

da
david_bnn - 16-05-2019 02:58:44
Huishouden & Energie

Oxxio zonder toestemming opgezegd

Zonder opzeggingsbrief mogen ze niet zomaar het contract stopzetten, tenzij deze is verlopen. maar dat is niet het geval begrijp ik.
je kunt een klacht indienen. wat je ook kunt doen is een nieuw contract afsluiten bij een andere partij. als je zo als klant wordt behandeld vraag ik me af of je hier nog moet zitten.