Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

diumenge - 16-05-2019 07:23:22
Computers & Telefonie

Problemen pc, telkens mededeling van 'er is geen internetverbinding'.

Dus je had/hebt dit probleem zowel met je oude pc als de gloednieuwe pc? is de pc met een kabel aangesloten?