Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 16-05-2019 07:47:26
Computers & Telefonie

Problemen pc, telkens mededeling van 'er is geen internetverbinding'.

Ik begrijp dat het probleem zich voordoet bij het gebruik van wifi bij de pc. m.a.w. om de één of andere reden wordt het wifi signaal niet ontvangen en dan heeft het er alle schijn van dat de wifi ontvanger/kaart het heeft begeven.
een mogelijke oplossing kan dan zijn een wifi usb adapter.

ik ga er vanuit dat de pc niet met een kabel is aangesloten. 
om na te gaan of het inderdaad niet aan de pc ligt is het zinvol om de lan kabel die normaliter door de provider wordt meegeleverd aan te sluiten tussen de router en de pc. werkt alles dan correct, dan is het inderdaad de wifi kaart die 'er uit ligt' en vervangen dient te worden. (en als gezegd bijv. via een wifi usb adapter.

het stoppen met doorgifte van analoge tv kan absoluut nooit de reden zijn. wifi was en is niet analoog en heeft geen relatie met tv. zoals u aangeeft is de wifi zender van de router ok! maar ga toch ook nog na of de wifi instelling wel helemaal goed staat en er op gegeven moment een tijslot ongewenst wordt ingescvhakeld. (met de huidige automatisering komen soms de meest vreemde dingen voor). welk besturingssysteem gebruikt u (win 10?)