Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

gerbera - 17-05-2019 15:47:07
Huishouden & Energie

Oxxio zonder toestemming opgezegd

Het is zeker een wazig verhaal, als u er achter kan komen wie de vorige bewoner was zal die zijn contract op moeten zeggen. daar is geen juridisch loket voor nodig. tot die tijd zou u dus op kosten van de vorige bewoner energie kunnen verbruiken, immers het contract staat op naam van die bewoner. u kunt eventueel zelf wel naar het juridisch loket gaan om te vragen hoe te handelen. u heeft geen contract met total gas en het zondermeer overzetten van het oude contract op uw naam is niet toegestaan. dus total gas probeert het op deze wijze u een contract aan te smeren waar u niet mee accoord hoeft te gaan. vertel oxxio dat u bij hen blijft en dat total gas het verder maar uitzoekt met de vorige bewoner. u kunt eventueel zelf wel naar het juridisch loket gaan om te vragen hoe te handelen en een klacht indienen bij de acm.