Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 18-05-2019 20:54:16
Garantie & Verzekeringen

Overlijdensrisicoverzekering stopgezet. heb ik alsnog recht op eventueel teveel betaalde premie?

Neem eens contact op met uw tussenpersoon. maar premievrij? was het een lineair dalende verzekering dan?