Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Overlijdensrisicoverzekering stopgezet. heb ik alsnog recht op eventueel teveel betaalde premie?

Uw contactpersoon had u moeten informeren zoals ook in de tv uitzending vsn kassa vanavond aan de orde was. ergo contact opnemen met de tussenpersoon maar u kunt ook raad vragen bij de ombudsman van kifid www.kifid.nl