Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 18-05-2019 21:59:39
Garantie & Verzekeringen

Overlijdensrisicoverzekering stopgezet. heb ik alsnog recht op eventueel teveel betaalde premie?

Dus de verzekering is (nog) niet gestopt maar premievrij. 

maar daarvoir geldt hetzelfde, neem contact op met uw tussenpersoon.