Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ka
Kassagebruiker - 19-05-2019 21:02:01
Computers & Telefonie

Mobil fraude

Kende u het nummer in portugal? of heeft u inlichtingen gebeld en laten doorschakelen?