Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 21-05-2019 07:17:10
Voeding & Gezondheid

Just wellness

Na 8 tot tien behandelingen is het effect te zien zeggen ze. u zegt ik zie minimaal effect. dus u ziet effect. dan is de informatie nietper definitie onjuist. u had zich moeten laten voorlichten en duidelijk moeten wat u verwacht en of aan uw verwachtingen kan worden voldaan.