Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 21-05-2019 16:45:34
Winkels & Webshops

Ongewenste reclame loterijen per post

Ongefrankeerd retour zenden met aantekening 'ongewenst'. eventueel verzwaren opdat de porto die zij dan moeten betalen hoger is. 

er is verder niets aan te doen anders dan bij het oud papier 'knikkeren'.