Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

vi
violetta1971 - 23-05-2019 12:40:05
Geldzaken & Recht

Volledige voogdij opeisen

Ja klopt aan een advocaat maar ik zou graat meerdere adviezen krijgen?