Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 23-05-2019 13:48:18
Geldzaken & Recht

Volledige voogdij opeisen

Laat emoties niet de overhand krijgen, probeer kalm en zakelijk te blijven. leg een dossier aan van wat ze allemaal fout doet. afspraken niet nakomen enzovoort.

ik weet niet hoe oud de kinderen zijn, maar volgens mij worden ze boven de 12 jaar ook zelf gehoord door de rechter. 

zolang de kinderen op haar adres ingeschreven staan, zal de kgb en de kb eigenlijk automatisch naar haar gaan. pas als ze officieel bij uw man wonen, kunt u daarover contact opnemen metde svb. 

persoonlijk denk ik dat volledige voogdij er niet in zal zitten, want daarvoor moet moeder zich heel ernstig misdragen. maar een toewijzing dat ze bij hem mogen wonen ipv bij moeder, moet niet zo’n probleem zijn, vooropgesteld dat de kinderen dat ook willen.

een pleeggezin zie ik niet voorgesteld worden. ten eerste zijn er veel te weinig pleeggezinnen en ze kunnen toch terecht bij hun vader?

ik neem aan dat hij al gedeelde ouderlijke macht heeft.