Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

gerbera - 23-05-2019 16:43:51
Geldzaken & Recht

Volledige voogdij opeisen

Als de kinderen in huis bij hun vader zijn of daar terecht kunnen zullen ze echt niet naar een pleeggezin gaan en dat hoeft u ook niet te accepteren. ik zou de advocaat maar eens achter zijn broek zitten om een procedure op te starten het via de rechtbank te regelen. het feit dat de moeder de kinderen buiten de deur heeft gezet en de toeslagen die bestemd zijn voor de kinderen achter houdt is al voldoende om aan te tonen dat zij niet in staat is de kinderen te onderhouden. ik zou bij de zitting van de omgangsregeling maar haarfijn uitleggen hoe de vork in de steel zit zodat de rechter kan beoordelen of een omgangsregeling wel zinnig is. in bepaalde gevallen zou de moeder uit de ouderlijke macht ontzegd kunnen worden. veel sterkte in de strijd en verwacht niet te veel van die zgn jeugdinstellingen en accepteer van hen ook geen, in de ogen van uw vriend, zgn voorstellen  die vaak ten nadelen van de kinderen is.